3Y
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 POL SL-1/8 #P32 5 LO
PSYCH SL+HL-5/8 #PS3 19 LO
GEO SL-6/8 #GS3 10 LO
HIST HL-8/8 #HH3 14 LO
MAT wsp-2/8 #MWS 41 LO
PSYCH SL+HL-5/8 #PS3 19 LO
GEO SL-6/8 #GS3 10 LO
ANG-1/8 #A33 20 LO
ANG-2/8 #A34 41 LO
ANG-3/8 #A35 30 LO
EC-4/8 #E36 40 LO
BIOL HL-1/8 #Bh3 7 LO
POL SL-4/8 #P34 31 LO
POL SL+HL-7/8 #P31 19 LO
CHEM HL-1/8 #Ch3 6 LO
CHEM HL-2/8 #CH3 9 LO
GEO HL-3/8 #GH3 10 LO
HIST SL+HL-6/8 #HS3 14 LO
2 8:50- 9:35 POL SL-1/8 #P32 5 LO
PSYCH SL+HL-5/8 #PS3 19 LO
GEO SL-6/8 #GS3 10 LO
HIST HL-8/8 #HH3 14 LO
MAT wsp-2/8 #MWS 41 LO
PSYCH SL+HL-5/8 #PS3 19 LO
GEO SL-6/8 #GS3 10 LO
ANG-1/8 #A33 20 LO
ANG-2/8 #A34 41 LO
ANG-3/8 #A35 30 LO
ANG-4/8 #A36 40 LO
BIOL HL-1/8 #Bh3 7 LO
POL SL-4/8 #P34 31 LO
POL SL+HL-7/8 #P31 19 LO
CHEM HL-1/8 #Ch3 6 LO
CHEM HL-2/8 #CH3 9 LO
GEO HL-3/8 #GH3 10 LO
HIST SL+HL-6/8 #HS3 14 LO
3 9:50-10:35 BIOL HL-1/8 #Bh3 6 LO
ESS SL-3/8 #ES3 10 LO
FIZ SL+HL-4/8 #FS3 28 LO
TOK-6/8 #T33 19 LO
ANG-1/8 #A33 6 LO
EC-2/8 #E34 41 LO
ANG-3/8 #A35 1 LO
ANG-4/8 #A36 9 LO
POL SL-1/8 #P32 19 LO
CHEM HL-2/8 #CH3 6 LO
GEO HL-3/8 #GH3 10 LO
FIZ HL-4/8 #FH3 28 LO
ANG-1/8 #A33 2 LO
ANG-2/8 #A34 5 LO
EC-3/8 #E35 23 LO
ANG-4/8 #A36 19 LO
MAT AI SL-2/8 #MS3 18 LO
MAT AA SL+HL-3/8 #MAS 4 LO
MAT AI SL-4/8 #Ms3 2 LO
MAT AI HL-7/8 #MIH 31 LO
4 10:40-11:25 BIOL HL-1/8 #Bh3 6 LO
ESS SL-3/8 #ES3 10 LO
FIZ SL+HL-4/8 #FS3 28 LO
TOK-6/8 #T33 19 LO
GWYCH ST 21 LO POL SL-1/8 #P32 19 LO
CHEM HL-2/8 #CH3 6 LO
GEO HL-3/8 #GH3 10 LO
FIZ HL-4/8 #FH3 28 LO
ANG-1/8 #A33 2 LO
ANG-2/8 #A34 5 LO
ANG-3/8 #A35 40 LO
ANG-4/8 #A36 19 LO
MAT AI SL-2/8 #MS3 18 LO
MAT AA SL+HL-3/8 #MAS 4 LO
MAT AI SL-4/8 #Ms3 2 LO
MAT AI HL-7/8 #MIH 31 LO
5 11:30-12:15 WF-1/8 #W31 H1
WF-2/8 #W32 H2
WF-3/8 #W33 SIŁ
WF-4/8 #W34 H3
INF HL-8/8 #IH3 21 LO
CHEM HL-1/8 #Ch3 7 LO
NIEM SL+HL-3/8 #N32 14 LO
HISZP SL+HL-4/8 #H32 3 LO
POL SL-8/8 #P33 5 LO
TOK-4/8 #T34 28 LO
PSYCH SL-5/8 #Ps3 19 LO
POL SL+HL-7/8 #P31 1 LO
POL SL-8/8 #P33 5 LO
CHEM HL-2/8 #CH3 5 LO
GEO HL-3/8 #GH3 10 LO
PSYCH SL-5/8 #Ps3 19 LO
ANG-1/8 #A33 7 LO
ANG-2/8 #A34 1 LO
ANG-3/8 #A35 4 LO
ANG-4/8 #A36 2 LO
6 12:20-13:05 WF-1/8 #W31 H1
WF-2/8 #W32 H2
WF-3/8 #W33 SIŁ
WF-4/8 #W34 H3
INF HL-8/8 #IH3 21 LO
CHEM HL-1/8 #Ch3 7 LO
NIEM SL+HL-3/8 #N32 14 LO
HISZP SL+HL-4/8 #H32 3 LO
POL SL-8/8 #P33 5 LO
TOK-4/8 #T34 28 LO
PSYCH SL-5/8 #Ps3 19 LO
POL SL+HL-7/8 #P31 1 LO
POL SL-8/8 #P33 5 LO
CHEM HL-2/8 #CH3 5 LO
GEO HL-3/8 #GH3 10 LO
PSYCH SL-5/8 #Ps3 19 LO
EC-1/8 #E33 22 LO
ANG-2/8 #A34 1 LO
ANG-3/8 #A35 4 LO
ANG-4/8 #A36 2 LO
7 13:30-14:15 MAT AI SL-2/8 #MS3 18 LO
MAT AA SL+HL-3/8 #MAS 4 LO
MAT AI SL-4/8 #Ms3 2 LO
MAT AI HL-7/8 #MIH 31 LO
BIOL HL-1/8 #BH3 6 LO
TOK-2/8 #T31 19 LO
INF SL+HL-3/8 #IS3 21 LO
FRAN-7/8 #FR3 38 LO
MAT indFR-8/8 KM 14 LO
CHEM HL-1/8 #Ch3 2 LO
HISZP HL-2/8 #H33 41 LO
NIEM HL-3/8 #N33 37 LO
PSYCH HL-5/8 #PH3 19 LO
MAT AA HL-6/8 #MAH 4 LO
MAT AI HL-7/8 #MIH 31 LO
TOK-1/8 #T32 11 LO
ESS SL-3/8 #ES3 10 LO
FIZ SL+HL-4/8 #FS3 28 LO
BIOL SL+HL-8/8 #BS3 7 LO
POL HL-1/8 #P35 21 LO
INF SL+HL-3/8 #IS3 20 LO
FRAN-7/8 #FR3 14 LO
BIOL SL+HL-8/8 #BS3 7 LO
8 14:20-15:05 MAT AI SL-2/8 #MS3 18 LO
MAT AA SL+HL-3/8 #MAS 4 LO
MAT AI SL-4/8 #Ms3 2 LO
MAT AI HL-7/8 #MIH 31 LO
BIOL HL-1/8 #BH3 6 LO
TOK-2/8 #T31 19 LO
INF SL+HL-3/8 #IS3 21 LO
FRAN-7/8 #FR3 38 LO
CHEM HL-1/8 #Ch3 2 LO
HISZP HL-2/8 #H33 41 LO
NIEM HL-3/8 #N33 37 LO
PSYCH HL-5/8 #PH3 19 LO
MAT AA HL-6/8 #MAH 4 LO
MAT AI HL-7/8 #MIH 31 LO
TOK-1/8 #T32 11 LO
ESS SL-3/8 #ES3 10 LO
FIZ SL+HL-4/8 #FS3 28 LO
BIOL SL+HL-8/8 #BS3 7 LO
POL HL-1/8 #P35 21 LO
INF SL+HL-3/8 #IS3 20 LO
FRAN-7/8 #FR3 14 LO
BIOL SL+HL-8/8 #BS3 7 LO
9 15:10-15:55   BIOL HL-1/8 #Bh3 7 LO
POL SL-4/8 #P34 4 LO
  NIEM SL+HL-3/8 #N32 3 LO
HISZP SL+HL-4/8 #H32 4 LO
HIST SL+HL-6/8 #HS3 6 LO
REL-1/8 #Re3 31 LO
10 16:00-16:45 CHEM wspom-8/8 #CWS 9 LO BIOL HL-1/8 #Bh3 7 LO
POL SL-4/8 #P34 4 LO
  NIEM SL+HL-3/8 #N32 3 LO
HISZP SL+HL-4/8 #H32 4 LO
HIST SL+HL-6/8 #HS3 6 LO
 
Drukuj plan
wygenerowano 2022-01-05
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum