3A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55   GEO indEAA-8/8 KB 11 LO      
1 8:00- 8:45 ANG-1/8 #a31 40 LO
ANG-2/8 #a32 20 LO
ANG-1/8 #a31 37 LO
ANG-2/8 #a32 23 LO
POL P+R KE 25 LO MAT P-1/8 SA 18 LO WF-1/8 #w31 H1
WF-2/8 #w32 H2
WF-3/8 #w33 SAE
WF-4/8 #w34 H3
2 8:50- 9:35 ANG-1/8 #a31 40 LO
ANG-2/8 #a32 20 LO
ANG-1/8 #a31 37 LO
ANG-2/8 #a32 23 LO
POL P+R KE 25 LO ANG-1/8 #a31 10 LO
EC-2/8 #e32 20 LO
WF-1/8 #w31 H1
WF-2/8 #w32 H2
WF-3/8 #w33 SAE
WF-4/8 #w34 H3
3 9:50-10:35 BIOL DW R-1/8 WH 7 LO
GEO DW R-2/8 WW 11 LO
BIOL R-1/8 NM 7 LO
GEO R-2/8 KB 11 LO
POL R-4/8 KE 3 LO
CHEM DW R-1/8 RK 2 LO
MAT R wsp-2/8 BJ 21 LO
CHEM R-1/8 RK 9 LO
MAT R-2/8 BJ 14 LO
BIOL R-1/8 NM 7 LO
GEO R-2/8 KB 11 LO
4 10:40-11:25 CHEM P+R RK 9 LO BIOL R-1/8 NM 7 LO
GEO R-2/8 KB 11 LO
POL R-4/8 KE 3 LO
GWYCH RR 1 LO CHEM R-1/8 RK 9 LO
MAT R-2/8 BJ 14 LO
BIOL R-1/8 NM 7 LO
GEO R-2/8 KB 11 LO
5 11:30-12:15 MAT DW P-1/8 SA 31 LO
MAT R-2/8 BJ 1 LO
CHEM R-1/8 RK 11 LO
MAT R-2/8 BJ 6 LO
EC-1/8 #e31 27 LO
ANG-2/8 #a32 30 LO
NIEM R-1/8 #n31 21 LO
NIEM-2/8 #n32 30 LO
HISZP-3/8 #h31 41 LO
GEO P+R KB 11 LO
6 12:20-13:05 MAT P-1/8 SA 31 LO
MAT R-2/8 BJ 1 LO
CHEM R-1/8 RK 11 LO
MAT R-2/8 BJ 6 LO
BIOL P+R WH 7 LO NIEM R-1/8 #n31 21 LO
NIEM-2/8 #n32 30 LO
HISZP-3/8 #h31 41 LO
ANG-1/8 #a31 30 LO
ANG-2/8 #a32 37 LO
7 13:30-14:15 WF-1/8 #w35 H1
WF-2/8 #w36 H2
WF-3/8 #w37 SIŁ
WF-4/8 #w38 H3
MAT P-1/8 SA 31 LO MAT P wsp-1/8 SA 18 LO PPRZED-1/8 GA 22 LO POL P+R KE 23 LO
8 14:20-15:05 POL P+R KE 22 LO HIST P KR 31 LO FIZ JS 27 LO INF P-2/8 ZM 20 LO POL P+R KE 23 LO
9 15:10-15:55   HIST P KR 31 LO REL-1/8 #re3 31 LO
GEO indEAA-8/8 KB 11 LO
  FIZ JS 27 LO
Drukuj plan
wygenerowano 2021-10-15
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum