2C
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 MAT P-1/4 SA 31 LO
MAT R-2/4 #mr2 4 LO
CHEM P-1/6 #c2p 9 LO
CHEM P-2/6 #cp2 5 LO
BIOL R-4/6 #b2r 6 LO
POL P+R BK 22 LO BIOL P-1/6 #b2p 25 LO
BIOL P-2/6 #bp2 6 LO
CHEM R-4/6 #c2r 9 LO
ANG-1/6 #a21 19 LO
ANG-3/6 #a23 18 LO
ANG-4/6 #a24 1 LO
EC-5/6 #e25 31 LO
2 8:50- 9:35 MAT P-1/4 SA 31 LO
MAT R-2/4 #mr2 4 LO
CHEM P-1/6 #c2p 9 LO
CHEM P-2/6 #cp2 5 LO
BIOL R-4/6 #b2r 6 LO
POL P+R BK 22 LO BIOL P-1/6 #b2p 25 LO
BIOL P-2/6 #bp2 6 LO
CHEM R-4/6 #c2r 9 LO
ANG-1/6 #a21 19 LO
ANG-3/6 #a23 18 LO
EC-4/6 #e24 31 LO
ANG-5/6 #a25 1 LO
3 9:50-10:35 PPRZED GA 22 LO NIEM-1/6 #n21 22 LO
NIEM-2/6 #n22 25 LO
HISZP-4/6 #h21 40 LO
HISZP-5/6 #h22 23 LO
HISZP-6/6 #h23 30 LO
PPRZED GA 23 LO FIZ P+R OM 28 LO WF-1/4 #w21 H1
WF-2/4 #w22 H2
WF-3/4 #w23 SAE
4 10:40-11:25 ANG-1/6 #a21 22 LO
ANG-3/6 #a23 24 LO
ANG-4/6 #a24 23 LO
ANG-5/6 #a25 5 LO
MAT P-1/4 SA 23 LO
MAT R-2/4 #mr2 4 LO
MAT P-1/4 SA 31 LO
MAT R-2/4 #mr2 18 LO
HIST P+R RM 27 LO WF-1/4 #w21 H1
WF-2/4 #w22 H2
WF-3/4 #w23 H3
5 11:30-12:15 ANG-1/6 #a21 22 LO
ANG-3/6 #a23 24 LO
ANG-4/6 #a24 23 LO
ANG-5/6 #a25 5 LO
ANG-1/6 #a21 1 LO
EC-3/6 #e23 24 LO
ANG-4/6 #a24 23 LO
ANG-5/6 #a25 2 LO
GEO P-1/6 #g2p 11 LO
GEO P-2/6 #gp2 7 LO
GEO R-3/6 #g2r 10 LO
POL R-1/6 #p2r 14 LO
HISZP R-2/6 #h2r 3 LO
MAT R-3/6 #m2r 4 LO
BIOL R-4/6 #b2r 7 LO
HIST R-2/6 #hr2 3 LO
GEO R-3/6 #g2r 10 LO
CHEM R-4/6 #c2r 9 LO
FIZ R-5/6 #f2r 28 LO
INF R-6/6 #i2r 20 LO
6 12:20-13:05 POL P+R BK 2 LO TEATR-1/4 CP 2 LO GEO P-1/6 #g2p 11 LO
GEO P-2/6 #gp2 7 LO
GEO R-3/6 #g2r 10 LO
POL R-1/6 #p2r 14 LO
HISZP R-2/6 #h2r 3 LO
MAT R-3/6 #m2r 4 LO
BIOL R-4/6 #b2r 7 LO
HIST R-2/6 #hr2 3 LO
GEO R-3/6 #g2r 10 LO
CHEM R-4/6 #c2r 9 LO
FIZ R-5/6 #f2r 28 LO
INF R-6/6 #i2r 20 LO
7 13:30-14:15 HIST P+R RM 6 LO TEATR-1/4 CP 2 LO
PROJ-2/4 GA 18 LO
EC-1/6 #e21 23 LO
ANG-3/6 #a23 30 LO
ANG-4/6 #a24 klub LO
ANG-5/6 #a25 1 LO
NIEM-1/6 #n21 3 LO
NIEM-2/6 #n22 23 LO
HISZP-4/6 #h21 41 LO
HISZP-5/6 #h22 6 LO
HISZP-6/6 #h23 30 LO
POL P+R BK 5 LO
8 14:20-15:05 WF-1/4 #w24 H1
WF-2/4 #w25 H2
WF-3/4 #w26 SIŁ
PPr-1/4 KN 3 LO
PPr-2/4 IK 37 LO
INF P+R Ch 20 LO NIEM-1/6 #n21 3 LO
NIEM-2/6 #n22 23 LO
HISZP-4/6 #h21 41 LO
HISZP-5/6 #h22 6 LO
HISZP-6/6 #h23 30 LO
POL P+R BK 5 LO
9 15:10-15:55 POL P+R BK 5 LO   ŁAC-1/4 #ł2p 5 LO GWYCH OM 5 LO WOS RM 11 LO
10 16:00-16:45 REL-1/4 #re2 31 LO
ETYKA-2/4 #e2p 21 LO
  ŁAC-1/4 #ł2p 5 LO MAT wsp #mWs 18 LO  
Drukuj plan
wygenerowano 2022-01-05
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum