1D
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 ANG-1/4 #a12 1 LO
ANG-3/4 #a16 22 LO
NIEM-1/6 #n11 2 LO
NIEM-2/6 #n12 24 LO
HISZP-3/6 #h11 31 LO
HISZP-4/6 #h12 22 LO
HISZP-5/6 #h13 40 LO
MAT P-1/6 #mpp 4 LO
MAT P-2/6 #mp1 18 LO
POL P BK 22 LO PROJ-1/2 GA 37 LO
2 8:50- 9:35 ANG-1/4 #a12 1 LO
ANG-3/4 #a16 22 LO
NIEM-1/6 #n11 2 LO
NIEM-2/6 #n12 24 LO
HISZP-3/6 #h11 31 LO
HISZP-4/6 #h12 22 LO
HISZP-5/6 #h13 40 LO
MAT P-1/6 #mpp 4 LO
MAT P-2/6 #mp1 18 LO
POL P BK 22 LO INF-2/2 Ch 21 LO
3 9:50-10:35 WF-1/4 #w13 H1
WF-2/4 #w14 H2
MAT P-1/6 #mpp 4 LO
MAT P-2/6 #mp1 18 LO
EDB RR 25 LO GEO WW 24 LO BIOL R-2/4 #br1 6 LO
4 10:40-11:25 WF-1/4 #w13 H1
WF-2/4 #w14 H2
BIOL R-2/4 #br1 22 LO CHEM R-1/4 #c1r 9 LO MAT P-1/6 #mpp 31 LO
MAT P-2/6 #mp1 4 LO
POL P BK 5 LO
5 11:30-12:15 CHEM R-1/4 #c1r 11 LO BIOL R-2/4 #br1 22 LO POL P BK 22 LO ANG-1/4 #a12 24 LO
ANG-3/4 #a16 6 LO
WF-1/4 #w15 H1
WF-2/4 #w16 H3
WF-3/4 #w17 H2
WF-4/4 #w18 SIŁ
6 12:20-13:05 CHEM R-1/4 #c1r 11 LO EC-1/4 #e12 19 LO
ANG-3/4 #a16 1 LO
NIEM-1/6 #n11 24 LO
NIEM-2/6 #n12 29 LO
HISZP-3/6 #h11 23 LO
HISZP-4/6 #h12 4 LO
HISZP-5/6 #h13 37 LO
ANG-1/4 #a12 24 LO
ANG-3/4 #a16 6 LO
wIB KN 24 LO
7 13:30-14:15 FILO JP 22 LO POL P BK 11 LO GWYCH SU 7 LO HIST P NA 2 LO TEATR CP 37 LO
8 14:20-15:05 FIZ OM 28 LO POL P BK 11 LO ANG-1/4 #a12 22 LO
EC-3/4 #e16 1 LO
WOS RM 1 LO TEATR CP 37 LO
9 15:10-15:55 ETYKA-1/4 #e1p 2 LO
REL-2/4 #re1 31 LO
HIST P NA 22 LO   MAT wsp #mws 18 LO  
Drukuj plan
wygenerowano 2022-01-05
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum