1C
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 ANG-1/4 #a12 1 LO
ANG-2/4 #a15 41 LO
NIEM-1/6 #n11 2 LO
NIEM-2/6 #n12 24 LO
HISZP-3/6 #h11 31 LO
HISZP-4/6 #h12 22 LO
HISZP-5/6 #h13 40 LO
MAT P-1/6 #mpp 4 LO
MAT P-2/6 #mp1 18 LO
MAT R-4/6 BR 2 LO
WOS RM 5 LO TEATR CP 2 LO
2 8:50- 9:35 ANG-1/4 #a12 1 LO
ANG-2/4 #a15 41 LO
NIEM-1/6 #n11 2 LO
NIEM-2/6 #n12 24 LO
HISZP-3/6 #h11 31 LO
HISZP-4/6 #h12 22 LO
HISZP-5/6 #h13 40 LO
MAT P-1/6 #mpp 4 LO
MAT P-2/6 #mp1 18 LO
MAT R-4/6 BR 2 LO
GEO WW 28 LO TEATR CP 2 LO
3 9:50-10:35 WF-1/4 #w13 H1
WF-2/4 #w14 H2
MAT P-1/6 #mpp 4 LO
MAT P-2/6 #mp1 18 LO
MAT R-4/6 BR 2 LO
POL P+R BK 22 LO GWYCH PM 31 LO wIB KN 5 LO
4 10:40-11:25 WF-1/4 #w13 H1
WF-2/4 #w14 H2
FIZ OM 28 LO POL P+R BK 22 LO MAT P-1/6 #mpp 31 LO
MAT P-2/6 #mp1 4 LO
MAT R-4/6 BR 18 LO
BIOL P-1/6 DS 28 LO
BIOL R-3/6 #b1r 6 LO
5 11:30-12:15 POL R-1/6 #p1r 14 LO
BIOL R-3/6 #b1r 7 LO
MAT R-4/6 BR 18 LO
HISZP R-5/6 #h1r 41 LO
NIEM R-6/6 #n1r 3 LO
POL P+R BK 19 LO CHEM P-1/6 MO 6 LO
CHEM R-3/6 #cr1 9 LO
ANG-1/4 #a12 24 LO
ANG-2/4 #a15 37 LO
WF-1/4 #w15 H1
WF-2/4 #w16 H3
WF-3/4 #w17 H2
WF-4/4 #w18 SIŁ
6 12:20-13:05 POL R-1/6 #p1r 14 LO
BIOL R-3/6 #b1r 7 LO
MAT R-4/6 BR 18 LO
HISZP R-5/6 #h1r 41 LO
NIEM R-6/6 #n1r 3 LO
EC-1/4 #e12 19 LO
ANG-2/4 #a15 30 LO
NIEM-1/6 #n11 24 LO
NIEM-2/6 #n12 29 LO
HISZP-3/6 #h11 23 LO
HISZP-4/6 #h12 4 LO
HISZP-5/6 #h13 37 LO
ANG-1/4 #a12 24 LO
EC-2/4 #e15 23 LO
EDB RR 37 LO
7 13:30-14:15 POL P+R BK 23 LO CHEM R-3/6 #cr1 9 LO
HIST R-5/6 #hr1 41 LO
INF R-6/6 #i1r 20 LO
FILO JP 29 LO INF P+R-2/4 Ch 21 LO HIST P+R NA 1 LO
8 14:20-15:05 POL P+R BK 23 LO CHEM R-3/6 #cr1 9 LO
HIST R-5/6 #hr1 41 LO
INF R-6/6 #i1r 20 LO
ANG-1/4 #a12 22 LO
ANG-2/4 #a15 7 LO
PROJ-1/2 GA 37 LO HIST P+R NA 1 LO
9 15:10-15:55 ETYKA-1/4 #e1p 2 LO
REL-2/4 #re1 31 LO
POL P+R BK 11 LO NIEM #n13 37 LO MAT wsp #mws 18 LO NIEM #n13 30 LO
Drukuj plan
wygenerowano 2022-01-05
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum