1B
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 WF-1/4 #w11 H1
WF-2/4 #w12 H2
NIEM-1/6 #n11 2 LO
NIEM-2/6 #n12 24 LO
HISZP-3/6 #h11 31 LO
HISZP-4/6 #h12 22 LO
HISZP-5/6 #h13 40 LO
EDB RR 10 LO TEATR CP 37 LO INF P-2/2 Ch 21 LO
2 8:50- 9:35 WF-1/4 #w11 H1
WF-2/4 #w12 H2
NIEM-1/6 #n11 2 LO
NIEM-2/6 #n12 24 LO
HISZP-3/6 #h11 31 LO
HISZP-4/6 #h12 22 LO
HISZP-5/6 #h13 40 LO
GWYCH KU 10 LO TEATR CP 37 LO PROJ-1/2 GA 37 LO
3 9:50-10:35 ANG-1/4 #a11 5 LO
ANG-3/4 #a14 24 LO
ANG-1/4 #a11 31 LO
ANG-3/4 #a14 21 LO
MAT P-1/6 #m1p 31 LO
MAT R-4/6 KM 4 LO
MAT P-1/6 #m1p 29 LO
MAT R-4/6 KM 4 LO
POL P+R KE 23 LO
4 10:40-11:25 WOS RM 1 LO ANG-1/4 #a11 31 LO
EC-3/4 #e14 40 LO
POL P+R KE 5 LO EC-1/4 #e11 41 LO
ANG-3/4 #a14 37 LO
CHEM P-1/6 MO 9 LO
BIOL R-3/6 #b1r 6 LO
5 11:30-12:15 POL R-1/6 #p1r 14 LO
BIOL R-3/6 #b1r 7 LO
MAT R-4/6 KM 4 LO
HISZP R-5/6 #h1r 41 LO
NIEM R-6/6 #n1r 3 LO
MAT P-1/6 #m1p 25 LO
MAT R-4/6 KM 4 LO
BIOL P-1/6 DS 25 LO
CHEM R-3/6 #cr1 9 LO
FIZ P+R OM 28 LO WF-1/4 #w15 H1
WF-2/4 #w16 H3
WF-3/4 #w17 H2
WF-4/4 #w18 SIŁ
6 12:20-13:05 POL R-1/6 #p1r 14 LO
BIOL R-3/6 #b1r 7 LO
MAT R-4/6 KM 4 LO
HISZP R-5/6 #h1r 41 LO
NIEM R-6/6 #n1r 3 LO
MAT P-1/6 #m1p 25 LO
MAT R-4/6 KM 4 LO
NIEM-1/6 #n11 24 LO
NIEM-2/6 #n12 29 LO
HISZP-3/6 #h11 23 LO
HISZP-4/6 #h12 4 LO
HISZP-5/6 #h13 37 LO
HIST P NA 22 LO POL P+R KE 23 LO
7 13:30-14:15 wIB KN 10 LO CHEM R-3/6 #cr1 9 LO
FIZ R-4/6 OM 28 LO
GEO R-6/6 KU 10 LO
GEO P-1/6 #gp1 11 LO
GEO R-6/6 KU 10 LO
POL P+R KE 4 LO ANG-1/4 #a11 18 LO
ANG-3/4 #a14 31 LO
8 14:20-15:05 FILO JP 5 LO CHEM R-3/6 #cr1 9 LO
FIZ R-4/6 OM 28 LO
GEO R-6/6 KU 10 LO
POL P+R KE 5 LO HIST P NA 4 LO ANG-1/4 #a11 18 LO
ANG-3/4 #a14 31 LO
9 15:10-15:55 ETYKA-1/4 #e1p 2 LO
REL-2/4 #re1 31 LO
POL P+R KE 23 LO NIEM #n13 37 LO MAT wsp #mws 18 LO NIEM #n13 30 LO
Drukuj plan
wygenerowano 2022-01-05
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum