<<  

Miesiąc z listopada 22, 2017

  >>

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
  
1

Wszystkich Świętych - dzień wolny od zajęć lekcyjnych
2

Zastępstwa
3

Zastępstwa
Nieobecność - Zwolnienie lekarskie: Eliza Bełkot
Wymiana ze szkołą z Oldenburga
Nieobecność - Delegacja: Anna Guldynowicz
Reserving the "Klub" for a Debate 3BDM
Redukcja zajęć kor. komp. gimnazjum i VII SP
4

Nieobecność - Zwolnienie lekarskie: Eliza Bełkot
Wymiana ze szkołą z Oldenburga
Matematyka
5

Nieobecność - Zwolnienie lekarskie: Eliza Bełkot
Wymiana ze szkołą z Oldenburga
6

Zastępstwa
Nieobecność - Zwolnienie lekarskie: Eliza Bełkot
Wymiana ze szkołą z Oldenburga
Olimpiada Języka Niemieckiego
7

Zastępstwa
Wymiana ze szkołą z Oldenburga
Nieobecność - Zwolnienie lekarskie: Eliza Bełkot
Olimpiada Języka Francuskiego
8

Zastępstwa
Wymiana ze szkołą z Oldenburga
Nieobecność - Zwolnienie lekarskie: Eliza Bełkot
Redukcja zajęć kor.komp. w LO
Zamiana sal
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Konkurs OLIMPUS j. angielski
Nieprzydzielanie zastępstwa - I. Wołoszyn
uczniowie na zajęciach w ramach wymiany
konkurs OLIMPUS j. angielski
konkurs OLIPMUS j. angielski
Spotkanie zespołu IB DP
Spotkanie nauczycieli MYP CERT z rodzicami grupy 1B CERT
przydział sal na konsultacje
Konsultacje dla rodziców liceum
9

Nieobecność - Urlop bezpłatny: Nieobecność, Ewa Kalbarczyk, urlop
Zastępstwa
Wymiana ze szkołą z Oldenburga
Nieobecność - Zwolnienie lekarskie: Eliza Bełkot
Olimpiada Ling. Mat.
Odwołane spotkanie w sprawie wyjazdu do Hiszpanii
10

nieobecność, wycieczka - Wołoszyn, Orłowski, Kwiatkowska
Nieobecność - Urlop bezpłatny: Nieobecność, Ewa Kalbarczyk, urlop
Zastępstwa
wycieczka Warszawa kl. 3x, 3y, 3v
Wymiana ze szkołą z Oldenburga
Nieobecność - Zwolnienie lekarskie: Eliza Bełkot
Nieobecność- Zawody: Karolina Piechnik
Święto Niepodległości
skrócone lekcje
Redukcja zajęć kor.komp. Gim. i SP
11

Wymiana ze szkołą z Oldenburga
Zbiórka książek dla chorych dzieci.
12

Zbiórka książek dla chorych dzieci.
Nieobecność - Delegacja: Emilia Wiencko Kozak
13

Zastępstwa
Zbiórka książek dla chorych dzieci.
Nieobecność - Delegacja: Emilia Wiencko Kozak
Zamiana sal
Olimpiada Języka Angielskiego- Liceum
14

Nieobecność - Urlop bezpłatny: Andrij Saweneć
Zastępstwa
Zbiórka książek dla chorych dzieci.
Nieobecność - Delegacja: Emilia Wiencko Kozak
Nieobecność - Delegacja: Anna Guldynowicz
wyjście dydaktyczne klas I liceum
15

Zastępstwa
Zmiana sal
Zbiórka książek dla chorych dzieci.
Nieobecność - Delegacja: Emilia Wiencko Kozak
Zbiórka na rzecz schroniska w Krzesimowie
Nieobecność- Karolina Piechnik: Igrzyska Młodzieży
spotkanie z rodzicami - I. Wołoszyn, M. Orłowski
przydział sal na konsultacje
Konsultacje dla rodziców SP i gimnazjum
16

Koło olimpijskie w liceum- odwołane zajęcia
Zastępstwa
Zbiórka książek dla chorych dzieci.
Nieobecność - Delegacja: Emilia Wiencko Kozak
Zbiórka na rzecz schroniska w Krzesimowie
Nieobecność - Delegacja: Anna Guldynowicz
Rezerwacja hali_pokazy chemiczne w ramach ŚDF
Udział klasy 2x w Światowym Dniu Filozofii
Nieobecność.Delegacja-Małgorzata Bochnak
Spotkanie w sprawie wyjazdu edukacyjnego do Hiszpanii
17

Zastępstwa
Zbiórka książek dla chorych dzieci.
Nieobecność - Delegacja: Emilia Wiencko Kozak
Zbiórka na rzecz schroniska w Krzesimowie
Kl. I i II liceum-Dz. Filozofii+Dz.Tolerancji-projekcja film
redukcja zaj. kor.komp. w gimn. i SP
18

Zbiórka książek dla chorych dzieci.
Nieobecność - Delegacja: Emilia Wiencko Kozak
Zbiórka na rzecz schroniska w Krzesimowie
19

Zbiórka książek dla chorych dzieci.
Nieobecność - Delegacja: Emilia Wiencko Kozak
Zbiórka na rzecz schroniska w Krzesimowie
20

Zastępstwa
Zbiórka książek dla chorych dzieci.
Zbiórka na rzecz schroniska w Krzesimowie
Próbna Matura III A
21

Zastępstwa
Zbiórka książek dla chorych dzieci.
Zbiórka na rzecz schroniska w Krzesimowie
Próbna Matura III A
Zamiana sal
22

Zastępstwa
Zbiórka książek dla chorych dzieci.
Zbiórka na rzecz schroniska w Krzesimowie
Nieobecność - Zwolnienie lekarskie: Karolina Piechnik
Próbna Matura III A
Opieka - II etap konkursu ortograficznego
Konkurs ortograficzny II etap
Zamiana sal
Redukcja zajęć dodatkowych z fizyki
Spotkanie zespołu przyrodników
23

Zastępstwa
Zbiórka książek dla chorych dzieci.
Zbiórka na rzecz schroniska w Krzesimowie
Nieobecność - Zwolnienie lekarskie: Karolina Piechnik
prośba o nieprzydzielanie zastępstwa I. Wołoszyn
Konkurs z j.niemieckiego II etap
Próbna Matura III A
Zamiana sal
Odwołane zajęcia wyrównawcze z j. hiszpańskiego
Wyjście na wykład PTG
24

Nieobecność - Konferencja metodyczna: Anna Guldynowicz
Zbiórka książek dla chorych dzieci.
Zbiórka na rzecz schroniska w Krzesimowie
Nieobecność - Zwolnienie lekarskie: Karolina Piechnik
Próbna Matura III A
Zamiana sal
Małgorzata Bochnak.Opieka-II etap konkursu chemicznego.
Konkurs chemiczny II etap
Konkurs Języka Niemieckiego Lust auf Lesen-kl. 7, II i III G
Redukcja zajęć kor.komp. w gimn. i VII SP
25

Zbiórka książek dla chorych dzieci.
Zbiórka na rzecz schroniska w Krzesimowie
26

Zbiórka książek dla chorych dzieci.
Zbiórka na rzecz schroniska w Krzesimowie
27

Zbiórka książek dla chorych dzieci.
Zbiórka na rzecz schroniska w Krzesimowie
Konkurs z j. hiszpanskiego
Badania predyspozycji zawodowych klas 1 liceum
Prezentacja EDHEC Business School w Nicei
28

Zbiórka książek dla chorych dzieci.
Zbiórka na rzecz schroniska w Krzesimowie
29

Zbiórka książek dla chorych dzieci.
Zbiórka na rzecz schroniska w Krzesimowie
Dzień Jabłka w Paderewskim
30

Zbiórka książek dla chorych dzieci.
II etap konkurs fizyczny