Kwestionariusz kandydata

do Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego Paderewski w Lublinie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Wszystkie podane niżej dane osobowe są u nas bezpieczne i zostaną wykorzystane wyłącznie do procesu rekrutacji. Prosimy o przygotowanie numeru PESEL kandydata przed rozpoczęciem wypełniania kwestionariusza.
Z treścią klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych mogą się Państwo zapoznać klikając w link: Klauzula informacyjna