Kwestionariusz kandydata

do Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie